Marathon Petroleum Corp (MPC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 770 000 10 839 000 415 000 1 527 000 1 687 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 168 000 568 000 2 724 000 528 000 646 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 20 020 000 17 898 000 15 663 000 16 147 000 13 216 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,65 0,64 0,20 0,13 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 770 000K + $1 168 000K) ÷ $20 020 000K
= 0,65


Analiza porównawcza

2022