Marathon Petroleum Corp (MPC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 178 236 000 120 451 000 69 897 000 124 112 000 96 706 000
Aktywa razem w tys. USD 89 904 000 85 373 000 85 158 000 98 556 000 92 940 000
Rotacja aktywów razem 1,98 1,41 0,82 1,26 1,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $178 236 000K ÷ $89 904 000K
= 1,98


Analiza porównawcza

2022