Marathon Petroleum Corp (MPC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 19 753 000 3 821 000 -2 589 000 6 072 000 5 175 000
Aktywa razem w tys. USD 89 904 000 85 373 000 85 158 000 98 556 000 92 940 000
Operacyjny ROA 21,97% 4,48% -3,04% 6,16% 5,57%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $19 753 000K ÷ $89 904 000K
= 21,97%


Analiza porównawcza

2022