Marathon Petroleum Corp (MPC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 35 242 000 30 496 000 28 287 000 20 170 000 18 023 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 20 020 000 17 898 000 15 663 000 16 147 000 13 216 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,76 1,70 1,81 1,25 1,36

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $35 242 000K ÷ $20 020 000K
= 1,76


Analiza porównawcza

2022