Marathon Petroleum Corp (MPC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 178 236 000 120 451 000 69 897 000 124 112 000 96 706 000
Property, plant and equipment w tys. USD 35 657 000 37 440 000 39 035 000 45 615 000 45 058 000
Rotacja aktywów trwałych 5,00 3,22 1,79 2,72 2,15

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $178 236 000K ÷ $35 657 000K
= 5,00


Analiza porównawcza

2022