Marathon Petroleum Corp (MPC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 178 236 000 120 451 000 69 897 000 124 112 000 96 706 000
Working capital w tys. USD 15 222 000 12 598 000 12 624 000 4 023 000 4 807 000
Rotacja kapitału pracującego 11,71 9,56 5,54 30,85 20,12

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $178 236 000K ÷ $15 222 000K
= 11,71


Analiza porównawcza

2022