Marathon Petroleum Corp (MPC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 25 634 000 24 968 000 28 730 000 28 127 000 26 980 000
Aktywa razem w tys. USD 89 904 000 85 373 000 85 158 000 98 556 000 92 940 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,29 0,29 0,34 0,29 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $25 634 000K ÷ $89 904 000K
= 0,29


Analiza porównawcza

2022