Marathon Petroleum Corp (MPC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 151 671 000 110 008 000 65 733 000 110 243 000 85 456 000
Zapasy w tys. USD 8 827 000 8 055 000 7 999 000 10 243 000 9 837 000
Rotacja zapasów 17,18 13,66 8,22 10,76 8,69

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $151 671 000K ÷ $8 827 000K
= 17,18


Analiza porównawcza

2022