Marathon Petroleum Corp (MPC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 17,18 13,66 8,22 10,76 8,69
Rotacja należności 13,23 10,92 12,13 15,77 16,52
Rotacja zobowiązań 9,91 8,03 8,42 9,48 9,12
Rotacja kapitału pracującego 11,71 9,56 5,54 30,85 20,12

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 21,24 26,73 44,42 33,91 42,02
Cykl należności dni 27,60 33,44 30,08 23,15 22,09
Cykl zobowiązań dni 36,85 45,46 43,33 38,48 40,00

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 5,00 3,22 1,79 2,72 2,15
Rotacja aktywów razem 1,98 1,41 0,82 1,26 1,04