Marathon Petroleum Corp (MPC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 25 634 000 24 968 000 28 730 000 28 127 000 26 980 000
Kapitał własny w tys. USD 27 715 000 26 206 000 22 199 000 33 694 000 35 175 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,92 0,95 1,29 0,83 0,77

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $25 634 000K ÷ $27 715 000K
= 0,92


Analiza porównawcza

2022