Marathon Petroleum Corp (MPC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 151 671 000 110 008 000 65 733 000 110 243 000 85 456 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 15 312 000 13 700 000 7 803 000 11 623 000 9 366 000
Rotacja zobowiązań 9,91 8,03 8,42 9,48 9,12

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $151 671 000K ÷ $15 312 000K
= 9,91


Analiza porównawcza

2022