Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 177 743 124 720 104 339 102 833 103 063 100 064 107 474 96 755
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 25 833 18 452 22 576 27 020 28 139 19 563 23 097 25 403
Należności w tys. USD 279 878 277 352 270 852 278 739 296 787 304 080 328 730 317 619
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 388 946 350 444 320 318 284 218 426 983 351 694 329 415 269 727
Wskaźnik płynności szybkiej 1,24 1,20 1,24 1,44 1,00 1,20 1,39 1,63

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($177 743K + $25 833K + $279 878K) ÷ $388 946K
= 1,24


Analiza porównawcza

2023/Q4