Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 103 063 100 064 107 474 96 755 487 106 456 424 438 920 370 441
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 28 139 19 563 23 097 25 403 37 434 52 352 36 283 29 829
Należności w tys. USD 296 787 304 080 328 730 317 619 316 024 279 253 277 110 265 129
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 426 983 351 694 329 415 269 727 427 366 397 564 351 105 326 958
Wskaźnik płynności szybkiej 1,00 1,20 1,39 1,63 1,97 1,98 2,14 2,04

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($103 063K + $28 139K + $296 787K) ÷ $426 983K
= 1,00


Analiza porównawcza

2022/Q4