Pediatrix Medical Group Inc (MD)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 130 964 -796 488 -1 497 700 268 629 320 372
Aktywa razem w tys. USD 2 722 550 3 347 950 4 145 900 5 934 910 5 867 280
ROA 4,81% -23,79% -36,12% 4,53% 5,46%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $130 964K ÷ $2 722 550K
= 4,81%


Analiza porównawcza

2021