Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 103 063 487 106 1 228 710 187 277 58 668
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 28 139 37 434 78 704 45 361 36 469
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 426 983 427 366 444 335 541 818 500 193
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,31 1,23 2,94 0,43 0,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($103 063K + $28 139K) ÷ $426 983K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022