Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 487 106 1 228 710 187 277 58 668 70 492
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 434 78 704 45 361 36 469 52 744
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 427 366 444 335 541 818 500 193 531 425
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,23 2,94 0,43 0,19 0,23

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($487 106K + $37 434K) ÷ $427 366K
= 1,23


Analiza porównawcza

2021