Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 972 020 1 911 190 1 733 950 3 513 540 3 647 120
Należności w tys. USD 296 787 316 024 241 931 498 869 542 272
Rotacja należności 6,64 6,05 7,17 7,04 6,73

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 972 020K ÷ $296 787K
= 6,64


Analiza porównawcza

2022