Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 427 989 840 564 1 549 350 731 507 657 409
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 426 983 427 366 444 335 541 818 500 193
Wskaźnik płynności bieżącej 1,00 1,97 3,49 1,35 1,31

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $427 989K ÷ $426 983K
= 1,00


Analiza porównawcza

2022