Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 66 335 130 964 -796 488 -1 497 700 268 629
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 972 020 1 911 190 1 733 950 3 513 540 3 647 120
Marża zysku netto 3,36% 6,85% -45,93% -42,63% 7,37%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $66 335K ÷ $1 972 020K
= 3,36%


Analiza porównawcza

2022