Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 972 020 1 911 190 1 733 950 3 513 540 3 647 120
Property, plant and equipment w tys. USD 73 290 70 154 76 191 94 492 133 037
Rotacja aktywów trwałych 26,91 27,24 22,76 37,18 27,41

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 972 020K ÷ $73 290K
= 26,91


Analiza porównawcza

2022