Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 200 000 217 738 171 933 408 495 445 848
Aktywa razem w tys. USD 2 347 890 2 722 550 3 347 950 4 145 900 5 934 910
Operacyjny ROA 8,52% 8,00% 5,14% 9,85% 7,51%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $200 000K ÷ $2 347 890K
= 8,52%


Analiza porównawcza

2022