Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 636 381 1 002 260 1 742 590 1 730 300 1 974 280
Aktywa razem w tys. USD 2 347 890 2 722 550 3 347 950 4 145 900 5 934 910
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,27 0,37 0,52 0,42 0,33

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $636 381K ÷ $2 347 890K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022