Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 81 370 135 228 7 148 -1 241 980 368 839
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 972 020 1 911 190 1 733 950 3 513 540 3 647 120
Marża zysku brutto 4,13% 7,08% 0,41% -35,35% 10,11%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $81 370K ÷ $1 972 020K
= 4,13%


Analiza porównawcza

2022