Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 994 640 1 972 020 1 911 190 1 733 950 3 513 540 3 647 120 3 458 310
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 994 640 1 972 020 1 911 190 1 733 950 3 513 540 3 647 120 3 458 310
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 227 542 231 397 263 357 248 947 404 643 432 378 417 105
Zysk operacyjny 157 852 200 000 217 738 171 933 408 495 445 848 480 076
Koszty odsetek netto 42 075 39 695 68 722 110 482 119 381 88 769 74 559
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -48 359 81 370 135 228 7 148 -1 241 980 368 839 410 422
Podatek dochodowy 12 049 18 806 27 241 16 728 -91 886 100 210 90 050
Udziały niekontrolujące 0 -4 -27 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -60 408 66 335 130 964 -796 488 -1 497 700 268 629 320 372