Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 103 063 487 106 1 228 710 187 277 58 668
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 28 139 37 434 78 704 45 361 36 469
Należności w tys. USD 296 787 316 024 241 931 498 869 542 272
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 426 983 427 366 444 335 541 818 500 193
Wskaźnik płynności szybkiej 1,00 1,97 3,49 1,35 1,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($103 063K + $28 139K + $296 787K) ÷ $426 983K
= 1,00


Analiza porównawcza

2022