Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 994 640 1 972 020 1 911 190 1 733 950 3 513 540
Aktywa razem w tys. USD 2 219 810 2 347 890 2 722 550 3 347 950 4 145 900
Rotacja aktywów razem 0,90 0,84 0,70 0,52 0,85

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 994 640K ÷ $2 219 810K
= 0,90


Analiza porównawcza

2023