Pediatrix Medical Group Inc (MD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 972 020 1 911 190 1 733 950 3 513 540 3 647 120
Aktywa razem w tys. USD 2 347 890 2 722 550 3 347 950 4 145 900 5 934 910
Rotacja aktywów razem 0,84 0,70 0,52 0,85 0,61

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 972 020K ÷ $2 347 890K
= 0,84


Analiza porównawcza

2022