Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 152 796 154 373 192 958 160 559 190 884 242 126 257 279 152 479
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 154 643 157 448 127 642 107 912 111 925 106 910 100 319 104 474
Należności w tys. USD 518 371 516 231 429 074 443 054 457 454 431 350 373 487 373 044
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 903 683 927 652 755 905 745 420 696 020 614 461 549 449 533 161
Wskaźnik płynności szybkiej 0,91 0,89 0,99 0,95 1,09 1,27 1,33 1,18

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($152 796K + $154 643K + $518 371K) ÷ $903 683K
= 0,91