Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 102 770 1 110 400 717 089 715 456 712 302
Kapitał własny w tys. USD 1 308 850 1 034 140 864 102 789 271 818 172
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,84 1,07 0,83 0,91 0,87

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 102 770K ÷ $1 308 850K
= 0,84