Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 289 590 1 112 340 1 075 580 1 237 800 1 373 610
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 755 905 549 449 563 135 538 182 528 742
Wskaźnik płynności bieżącej 1,71 2,02 1,91 2,30 2,60

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 289 590K ÷ $755 905K
= 1,71