Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 545 248 472 224 276 466 206 115 293 109
Kapitał własny w tys. USD 1 308 850 1 034 140 864 102 789 271 818 172
ROE 41,66% 45,66% 31,99% 26,11% 35,82%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $545 248K ÷ $1 308 850K
= 41,66%