Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 110 400 717 089 715 456 712 302 702 549
Aktywa razem w tys. USD 3 180 550 2 592 310 2 314 450 2 371 210 2 349 820
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,35 0,28 0,31 0,30 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 110 400K ÷ $3 180 550K
= 0,35