Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 761 210 3 234 180 2 655 400 3 003 270 3 028 670
Property, plant and equipment w tys. USD 544 871 511 744 522 092 529 344 478 801
Rotacja aktywów trwałych 6,90 6,32 5,09 5,67 6,33

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 761 210K ÷ $544 871K
= 6,90