Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 761 210 3 234 180 2 655 400 3 003 270 3 028 670
Aktywa razem w tys. USD 3 180 550 2 592 310 2 314 450 2 371 210 2 349 820
Rotacja aktywów razem 1,18 1,25 1,15 1,27 1,29

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 761 210K ÷ $3 180 550K
= 1,18