Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 4,84 3,73 4,01 4,68 5,07
Rotacja należności 7,78 6,95 7,54 7,11 8,02
Rotacja zobowiązań 8,38 7,05 6,56 6,95 7,31
Rotacja kapitału pracującego 4,47 5,34 6,06 4,72 5,86

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 75,36 97,92 91,00 78,00 72,01
Cykl należności dni 46,92 52,55 48,42 51,34 45,53
Cykl zobowiązań dni 43,57 51,81 55,66 52,48 49,93

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 7,29 6,90 6,32 5,09 5,67
Rotacja aktywów razem 1,24 1,18 1,25 1,15 1,27