Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 480 450 2 165 580 1 784 060 1 995 680 2 000 150
Zobowiązania handlowe w tys. USD 352 079 330 230 256 530 273 002 268 600
Rotacja zobowiązań 7,05 6,56 6,95 7,31 7,45

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 480 450K ÷ $352 079K
= 7,05