Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 2 341 655 2 257 992 2 165 580 2 058 521 1 973 740 1 822 644 1 784 060 1 814 892
Zobowiązania handlowe w tys. USD 364 495 369 415 330 230 309 202 317 771 294 062 256 530 226 494
Rotacja zobowiązań 6,42 6,11 6,56 6,66 6,21 6,20 6,95 8,01

2022/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 341 655K ÷ $364 495K
= 6,42