Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 480 450 2 165 580 1 784 060 1 995 680 2 000 150
Zapasy w tys. USD 665 451 539 919 381 258 393 748 361 829
Rotacja zapasów 3,73 4,01 4,68 5,07 5,53

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 480 450K ÷ $665 451K
= 3,73