Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 165 580 1 784 060 1 995 680 2 000 150 1 744 100
Zapasy w tys. USD 539 919 381 258 393 748 361 829 348 667
Rotacja zapasów 4,01 4,68 5,07 5,53 5,00

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 165 580K ÷ $539 919K
= 4,01