Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 624 124 471 496 327 539 386 098 400 824
Aktywa razem w tys. USD 3 180 550 2 592 310 2 314 450 2 371 210 2 349 820
Operacyjny ROA 19,62% 18,19% 14,15% 16,28% 17,06%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $624 124K ÷ $3 180 550K
= 19,62%