Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 717 089 715 456 712 302 702 549 704 136
Kapitał własny w tys. USD 864 102 789 271 818 172 886 942 931 637
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,45 0,48 0,47 0,44 0,43

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $717 089K ÷ ($717 089K + $864 102K)
= 0,45