Coca-Cola Co (KO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(29 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(1 lip 2022)
2022/Q1
(1 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 13 663 000 15 435 000 15 694 000 14 295 000 11 631 000 13 220 000 11 619 000 10 356 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 235 000 4 685 000 3 281 000 3 259 000 3 240 000 3 217 000 3 407 000 3 418 000
Należności w tys. USD 3 410 000 3 495 000 3 970 000 4 599 000 3 487 000 3 994 000 4 494 000 4 641 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 23 571 000 24 409 000 24 115 000 23 357 000 19 724 000 21 439 000 20 531 000 18 787 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,95 0,97 0,95 0,95 0,93 0,95 0,95 0,98

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($13 663 000K + $5 235 000K + $3 410 000K) ÷ $23 571 000K
= 0,95


Analiza porównawcza

2023/Q4