Coca-Cola Co (KO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 18 000 000 15 357 000 13 433 000 14 619 000 11 770 000
Zapasy w tys. USD 4 233 000 3 414 000 3 266 000 3 379 000 2 766 000
Rotacja zapasów 4,25 4,50 4,11 4,33 4,26

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $18 000 000K ÷ $4 233 000K
= 4,25


Analiza porównawcza

2022