Coca-Cola Co (KO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 15 357 000 13 433 000 14 619 000 11 770 000 13 256 000
Zapasy w tys. USD 3 414 000 3 266 000 3 379 000 2 766 000 2 655 000
Rotacja zapasów 4,50 4,11 4,33 4,26 4,99

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $15 357 000K ÷ $3 414 000K
= 4,50


Analiza porównawcza

2021