Coca-Cola Co (KO)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 59,52% 58,14% 60,27% 59,31% 60,77%
Marża zysku operacyjnego 28,99% 28,19% 28,86% 29,84% 28,29%
Marża zysku brutto 28,31% 27,17% 32,14% 29,53% 28,94%
Marża zysku netto 23,42% 22,19% 25,28% 23,47% 23,94%

Zwrot z inwestycji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Operacyjny ROA 13,57% 13,07% 11,82% 11,28% 12,21%
ROA 10,97% 10,29% 10,36% 8,87% 10,33%
Zwrot z kapitału całkowitego 24,32% 22,48% 20,60% 18,22% 24,93%
ROE 41,30% 39,59% 42,48% 40,14% 46,99%