Coca-Cola Co (KO)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 60,27% 59,31% 60,77% 63,05% 62,56%
Marża zysku operacyjnego 28,86% 29,84% 28,29% 30,70% 27,27%
Marża zysku brutto 32,14% 29,53% 28,94% 26,21% 19,04%
Marża zysku netto 25,28% 23,47% 23,94% 20,20% 3,52%

Zwrot z inwestycji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Operacyjny ROA 11,82% 11,28% 12,21% 11,75% 10,99%
ROA 10,36% 8,87% 10,33% 7,73% 1,42%
Zwrot z kapitału całkowitego 20,60% 18,22% 24,93% 25,47% 22,23%
ROE 42,48% 40,14% 46,99% 37,89% 7,31%