Coca-Cola Co (KO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 38 655 000 33 014 000 37 266 000 31 856 000 35 410 000
Property, plant and equipment w tys. USD 9 920 000 10 777 000 10 838 000 8 232 000 8 203 000
Rotacja aktywów trwałych 3,90 3,06 3,44 3,87 4,32

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $38 655 000K ÷ $9 920 000K
= 3,90


Analiza porównawcza

2021