Coca-Cola Co (KO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 43 004 000 38 655 000 33 014 000 37 266 000 31 856 000
Property, plant and equipment w tys. USD 9 841 000 9 920 000 10 777 000 10 838 000 8 232 000
Rotacja aktywów trwałych 4,37 3,90 3,06 3,44 3,87

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $43 004 000K ÷ $9 841 000K
= 4,37


Analiza porównawcza

2022