Coca-Cola Co (KO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 38 116 000 40 125 000 27 516 000 25 364 000 31 182 000
Aktywa razem w tys. USD 94 354 000 87 296 000 86 381 000 83 216 000 87 896 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,40 0,46 0,32 0,30 0,35

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $38 116 000K ÷ $94 354 000K
= 0,40


Analiza porównawcza

2021