Coca-Cola Co (KO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 35 547 000 36 377 000 38 116 000 40 125 000 27 516 000
Aktywa razem w tys. USD 97 703 000 92 763 000 94 354 000 87 296 000 86 381 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,39 0,40 0,46 0,32

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $35 547 000K ÷ $97 703 000K
= 0,36


Analiza porównawcza

2023