Coca-Cola Co (KO)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 9 771 000 7 747 000 8 920 000 6 434 000 1 248 000
Kapitał własny w tys. USD 22 999 000 19 299 000 18 981 000 16 981 000 17 072 000
ROE 42,48% 40,14% 46,99% 37,89% 7,31%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $9 771 000K ÷ $22 999 000K
= 42,48%


Analiza porównawcza

2021