Coca-Cola Co (KO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 22 591 000 22 545 000 19 240 000 20 411 000 30 634 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 724 000 19 950 000 14 601 000 26 973 000 29 223 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,15 1,13 1,32 0,76 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $22 591 000K ÷ $19 724 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022