Coca-Cola Co (KO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 38 116 000 40 125 000 27 516 000 25 364 000 31 182 000
Kapitał własny w tys. USD 22 999 000 19 299 000 18 981 000 16 981 000 17 072 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,62 0,68 0,59 0,60 0,65

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $38 116 000K ÷ ($38 116 000K + $22 999 000K)
= 0,62


Analiza porównawcza

2021