Coca-Cola Co (KO)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 12 425 000 9 749 000 10 786 000 8 350 000 6 742 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 38 655 000 33 014 000 37 266 000 31 856 000 35 410 000
Marża zysku brutto 32,14% 29,53% 28,94% 26,21% 19,04%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $12 425 000K ÷ $38 655 000K
= 32,14%


Analiza porównawcza

2021