Coca-Cola Co (KO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 13 663 000 11 631 000 12 625 000 10 914 000 11 175 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 235 000 3 240 000 2 994 000 1 916 000 1 886 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 23 571 000 19 724 000 19 950 000 14 601 000 26 973 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,80 0,75 0,78 0,88 0,48

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($13 663 000K + $5 235 000K) ÷ $23 571 000K
= 0,80


Analiza porównawcza

2023