Coca-Cola Co (KO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 631 000 12 625 000 10 914 000 11 175 000 15 964 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 240 000 2 994 000 1 916 000 1 886 000 1 962 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 724 000 19 950 000 14 601 000 26 973 000 29 223 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,75 0,78 0,88 0,48 0,61

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 631 000K + $3 240 000K) ÷ $19 724 000K
= 0,75


Analiza porównawcza

2022