Coca-Cola Co (KO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 18 000 000 15 357 000 13 433 000 14 619 000 11 770 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 5 307 000 4 602 000 3 517 000 3 804 000 2 498 000
Rotacja zobowiązań 3,39 3,34 3,82 3,84 4,71

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $18 000 000K ÷ $5 307 000K
= 3,39


Analiza porównawcza

2022