Coca-Cola Co (KO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 15 357 000 13 433 000 14 619 000 11 770 000 13 256 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 4 602 000 3 517 000 3 804 000 2 498 000 2 288 000
Rotacja zobowiązań 3,34 3,82 3,84 4,71 5,79

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $15 357 000K ÷ $4 602 000K
= 3,34


Analiza porównawcza

2021