Coca-Cola Co (KO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 35 547 000 36 377 000 38 116 000 40 125 000 27 516 000
Kapitał własny w tys. USD 25 941 000 24 105 000 22 999 000 19 299 000 18 981 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,37 1,51 1,66 2,08 1,45

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $35 547 000K ÷ $25 941 000K
= 1,37


Analiza porównawcza

2023