Coca-Cola Co (KO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 38 655 000 33 014 000 37 266 000 31 856 000 35 410 000
Aktywa razem w tys. USD 94 354 000 87 296 000 86 381 000 83 216 000 87 896 000
Rotacja aktywów razem 0,41 0,38 0,43 0,38 0,40

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $38 655 000K ÷ $94 354 000K
= 0,41


Analiza porównawcza

2021