Coca-Cola Co (KO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 43 004 000 38 655 000 33 014 000 37 266 000 31 856 000
Aktywa razem w tys. USD 92 763 000 94 354 000 87 296 000 86 381 000 83 216 000
Rotacja aktywów razem 0,46 0,41 0,38 0,43 0,38

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $43 004 000K ÷ $92 763 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022